Vestervang – Et anderledes vensskab og fællesskab

Vestervang på Holbergsvej 2c er en gruppe ældreboliger/handicapboliger, som har en fællesstue, hvor der siden januar 2013 i samarbejde med Menighedsplejen Seest-Kolding Provsti, er etableret et hyggeligt cafemiljø hver torsdag fra kl. 14-16.

I begyndelsen blev det til kaffebord, og en snak på tværs. Men igennem årene er det lykkedes at krydre hyggen med bl.a. fællessang, idet vi søgte og fik sponseret Højskolesangbogen. Nu kom der rigtig gang i sangstemmerne. Vi har igennem årene krydret det musiske med sangeftermiddage med besøg af Visen Venner- Bjarne Schaleck og Kolding Harmonika Klub, som alle har besøgt os med mellemrum. Vi har læst romaner som følgeton, bl.a. om Pigerne fra Sprogø.

Aftenture til Restaurant Hansenberg, hvor der er tilberedt skønne middage, forårsturer til Kolding Miniby, hvor eftermiddagskaffen er nydt efter rundvisning – og årlige sommerudflugter med spisning og kaffebord, bl. a. til Kalvø, Skamlingsbanken, Landbrugsmuseet og Sygeplejemuseet – for at nævne nogle. Overalt har vi haft fællesskabet og det sociale i højsæde, og nydt enten medbragt kaffe/kage, smørrebrød eller en lækker menu hvor vi kom frem.

Af andre aktiviteter har vi holdt 2 årlige fællesspisning, samt både påskefrokost og julefrokost med pakkespil i højsæde. Og jeg tror roligt at kunne sige,at tilbagevendende bankospil også er noget de virkelig syntes om.

I gennem årene er det lykkedes via Kolding Kommune at søge § 79 midler, hvilket vi kommer på en minetur for hvert år. I 2018 såvel 2019 er det også lykkedes at få bevilling fra Seniorpuljen ved Kolding Kommune, som beboerne fra Cafeén har fået en lidt længere tur for. I marts 2019 var de således på VADEHAVSCENTRET, og efterfølgende på BRØNS KRO til middag. Ligelede har Seest Menighedsråd støttet os, så vi kunne få nogle oplevelser i nærområdet.

Alle disse oplevelser har gennem årene været med til at krydre en dagligdag i nærmiljøet og givet beboerne et social netværk og interesse for hinanden. Et virkeligt værdifuldt fællesskab. De holder øje med hinanden. Når der har været fødselsdag fejre de det sammen med os – Anne og jeg – og jeg skrev deres egen fødselsdagssang for år tilbage.

Som årene er gået har der naturligt også været tab – så er der talt om sorg og savn. Og besøg af bedemand en eftermiddag, samt nogle foredragsholdere har vi også haft  Nogle af dem, der er kommet på plejehjem, har vi også besøgt som gruppe på Bertram Knudsens Plejecenter, hvilket alle nød.

Vi kører nu på 8 år og siden januar 2018 har vi kun været Anne og jeg, som i fællesskab har fået VESTERVANG til at køre. Vi ville ønske, der kunne være nogle, som har interesse i at blive en del af os – nogle som ville give en hånd med. Så skulle der sidde nogle mellem Kirkebladets læsere, som har lyst til at lære os at kende, høre vi gerne fra jer. Kom forbi TORSDAGE kl. 14-16 , eller ring til mig /Judith på tlf. 3027 6847 .