Sognebåndsløsere

Har du fået brev fra Haderslev Stift?

Tidligere sognebåndsløsere til Kristina Nilsson har i december fået brev fra Haderslev Stift om at deres sognebånd er ophørt.

Har du allerede afleveret en ansøgning om at løse sognebånd til Anna-Sofie Arendt, skal du se bort fra dette brev.

Vi sender ikke skriftlig bekræftelse ud, så hvis du ikke hører fra os, er din ansøgning imødekommet.

 

Ønsker du at løse sognebånd?

Som medlem af folkekirken hører du som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor du bor. Du  kan imidlertid ved at løse sognebånd slutte dig til en præst i et andet sogn. Ved at løse sognebånd får du ret til at blive betjent af den præst, du har løst sognebånd til.

 

Sognebåndsløsning er først og fremmest tænkt som en mulighed for, at du kan slutte dig til en præst, hvis teologiske holdninger du sympatiserer med. Det er ikke en tilstrækkelig begrundelse for at løse sognebånd, at du godt kan lide den kirke eller det sogn, hvor præsten er ansat.

 

Du kan udskrive en ansøgningsblanket ved at klikke her eller få den udleveret på kirkekontoret. Blanketten skal afleveres til kirkekontoret.