Sognebåndsløsere

Har du fået brev fra Haderslev Stift om, at dit sognebånd til Kristina Nilsson er ophørt?

Du kan være helt sikker på, at du stadig har mulighed for at bruge Seest Kirke og kirkegård og få kirkelig betjening i Seest indtil en ny præst bliver ansat.

Når en nye præst er tiltrådt (antageligt 1. december) skal du søge om at løse sognebånd til vores nye præst, hvis du fortsat vil være tilknyttet præsten ved Seest Kirke.
Blanketten er vedlagt brevet, du modtog fra Stiftet. Du kan også finde den ved at klikke her eller få den udleveret på kirkekontoret.

Blanketten skal afleveres til kirkekontoret og du vil efterfølgende få skriftlig bekræftelse på, at du er sognebåndsløst.