Vi håber at kunne påbegynde en gennemgribende indvendig renovering af kirkerummet ultimo 2022 frem til primo 2023.

Eftersom der skal en række godkendelser til, før projektet kan gennemføres, kendes den præcise tidshorisont ikke endnu. I den kommende periode må der derfor tages forbehold for eventuel lukning af kirkerummet, og dermed også ændringer i forbindelse med kirkelige handlinger og øvrige arrangementer.

Vi opdaterer siden her, når vi har mere specifikke datoer for lukningen.