I kirken og sognehuset skal du bære mundbind eller visir.

Der er kommet nye regler vedrørende brugen af mundbind.

Reglerne betyder, at alle personer over 12 år (som ikke af sundhedsmæssige årsager er undtaget) skal bære mundbind eller visir, når de går ind i kirken, når de bevæger sig rundt i kirken (fx ved nadver, dåb, udbæring af kiste o.l.), og når de forlader kirken igen. Man skal altså ikke bære mundbind, når man sidder ned eller kortvarigt står op.

Kirkens præst og medarbejdere skal dog kun bære mundbind eller visir, når de ankommer til kirken, og når de forlader den igen. Det er frivilligt, om præst og medarbejdere derudover ønsker at anvende mundbind eller visir i løbet af gudstjenesten eller den kirkelige handling.

Dette gælder alle gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer i Seest kirke.

Det samme gælder også kommende møder og arrangementer i sognehuset og på kirkekontoret, hvor der er offentlig adgang.

Tag mundbindet eller visiret på, inden du går ind i kirken eller sognehuset. Skulle du have glemt mundbind eller visir, kan du ved henvendelse til en af kirkens medarbejdere få et mundbind udleveret, inden du går ind.

Kravet gælder foreløbigt fra den 29. oktober og frem til den 2. januar.

Evt. spørgsmål kan stilles til sognepræst Anna-Sofie Arendt på asar@km.dk