Kontakt Seest Kirkegård

Du er altid velkommen til at kontakte vores gravere på Seest Kirkegård hvis du har spørgsmål.

Jonathan Bastian Bock
E-mail: graver@seestkirke.dk
Træffes i arbejdstiden
på mobil: 29 27 64 83

Gravermedhjælper
Bettina Rod Nørholt
Træffes i arbejdstiden
på mobil: 29 27 64 83