Kirkegårdsvandring – den 9. juni kl. 19.00

Dette års kirkegårdsvandring tager udgangspunkt i hvordan gravstedstraditionerne har ændret sig gennem tiden og at vise de følelser, som knytter sig til kirkegården.

Vi mødes ved kapellet. På turen besøger vi den ældste del af kirkegården og skal høre om kirkegårdens udvikling gennem tiden, hvilket også afspejles i det nyeste gravstedsanlæg, som er ved at blive anlagt.

Undervej bliver der serveret kaffe. Vi slutter aftenen af i kirken med dejlig musik ved vores organist Jens Kiilstofte.